Kvindebilleder
Program vist på Aarhus Kunsthal ifm. "Systemics #4": 12. november 2014

"Hvis vores mandlige kammerater manglede en eller to til en udstilling ledte de med lys og lygte efter en mand - de kunne ikke drømme om at tage kvinder med, selv om de for det meste var bedre end de mænd, som de så fandt. Der blev mere og mere murren i krogene blandt os kvinder - og vi ville så lave en udstilling, hvor der kun var kvinder med. Det tog et år at finde et sted, ingen gallerier eller museer ville tage os, fordi vi kun var kvinder."

Sådan fortæller Jytte Rex om diskriminationen af kvinder i 1960'ernes kunstmiljø, og initiativet førte i 1970 til, at Rex og hendes kvindelige kollegaer arrangerede en udstilling på Charlottenborg under titlen Kvindebilleder, som dette film-program er opkaldt efter.

Trods udstillingen ændrede ambitionen dog ikke på, at tidens kvindelige kunstnere stadig under-repræsenteret, fx. i Århus-rapporten som ligger til grund for Systemics #4. Ved at inddrage to centrale film lavet af kvindelige kunstnere vil dette film-program italesætte nødvendigheden af at vise tidens "Kvindebilleder" - de film, der blev lavet af kvinder.

Tidens "Kvindebilleder" kan også forstås som historiske dokumenter, hvor filmene på programmet fungerer som flaskeposter med billeder af, hvordan kvinderne blev opfattet i 1970. På den måde giver filmmediet os i dag en mulighed for at iagttage kvindebilledets udvikling - en udvikling som tilmed kan kaste nyt lys på vores egen samtid.

Aftenens program tematiserer både kvindernes gradvise frigørelse fra den mandlige kunstner - fra at være objekt i Leths interview til at blive handlende performer i Lene Adler Petersens Kristus-skikkelse, og endelig selve billedskaberen med Kirsten Justesen og Jytte Rex' dokumentar; og det undersøger de tre oprindelige film som danske kulturhistoriske dokumenter, der kan gå i dialog med et af vor tids kvindebilleder, nemlig Katja Bjørns film Piss Off fra 2014, hvor kunstneren både er performer og billedskaber.

PROGRAM
1. Interview med hippie-pige (Leths del i Frændeløs, 1970) - ca. 3 min
2. Den Kvindelige Kristus (i 5 afsnit - Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersens segment i Frændeløs (1970) - ca. 13 min.
3. Tornerose var et vakkert barn (1971, ins. Kirsten Justesen og Jytte Rex) - 19 min.
4. Piss Off  (2014, ins. Katja Bjørn) – 10 min.

Jørgen Leths interview med en hippie-pige (fra filmen Frændeløs), der fortæller om sin kjole og sit håb om at ændre verden. På den ene side kan interviewspørgsmålene virke trivielle, men ligesom Andy Warhols filmeksperimenter med Screentests handler det lige så meget om kameraets øje, der fanger og fokuserer på mennesket mere end de konkrete svar, hun kommer med.

Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersens Kvindelig Kristus fra Frændeløs er en samling af fem korte film/performances, der viser LAP som Kristus. Bjørn Nørgaard fortalte om den kvindelige Kristus, at kunstnerne anså de kristne værdier for essentielt kvindelige kvaliteter, og de derfor måtte ændre kønnet. Hvad sker der så, når de lader det kvindelige ikon spænde på et kors, vise lår, gå nøgen gennem børsen og blive spændt i “kneppe-maskine”?

Tornerose var et vakkert barn er på overfladen betragtet en social dokumentar, der er kritisk overfor sin samtid og indskriver sig som en betydelig stemme i tidens kvindebevægelse. Men samtidig er den også et politisk og intimt dokument fra sin tid, der beskriver, hvad det ville sige at være kvinde i 1971.

Udover at være kultur- og kunsthistoriske dokumentationer, så kan de tre film også fungere som et prisme, hvorigennem man kan anskue aktuelle kvindelige kunstnere som bruger filmmediet. I Katja Bjørns seneste værk Piss Of giver hun et aktuelt og anderledes bud på hvor ”kvindefilmen” befinder sig i dag.


Arrangører: Mathias Ruthner, Kasper Lauritzen, Klaus Marthinus.
(C) Copyright 2018: Yantra.dk