Kameraet som Chillum
Program vist i KaserneBiografen i samarbejde med Aarhus Kunsthal's "Systemics #4": 18. november 2014

I forbindelse med udstillingen "Systemics #4: Aarhus Rapport" har der på Kunsthal Aarhus været to film-aftener i efteråret med danske avantgarde-film fra 1960-70'erne. "Kvalme og Koncept" tematiserede det provokerende og tit ubehagelige i eksperimentalfilmenes nedbrydning af filmsproget, mens "Kvindebilleder" behandlede de kvindelige filmkunstneres gradvise frigørelse i 1970'erne. Tredje og sidste program, "Kameraet som Chillum", har KaserneBiografen fået lov til at vise, og det vil fokusere på et tredje centralt tema i forbindelse med 60'ernes danske eksperimentalfilm, nemlig det kollektive.

PROGRAM
1. Krag-filmen (1969) - 16 min.
2. Frændeløs (1970) - 66 min.

Programmet består af to titler - først "Krag-filmen" fra 1969, hvor medlemmerne af gruppen ABCinema hver især har optaget deres interview af tidligere statsminister Jens-Otto Krag. Disse optagelser bliver i den endelig film - på bedste "demokratiske vis" - sat sammen, så lærredet er delt i fire skærme, der viser hver persons optagelser i synkron polyfoni.
"Krag-filmen" er fotograferet af bl.a. Jørgen Leth, Ole John, Peter Louis-Jensen, Bjørn Nørgaard og Allan de Waal. Den varer 16 minutter.

Anden film på programmet er "Frændeløs" ligeledes optaget i 1969 og udgivet i 1970. ABCinema havde først søgt om stats-støtte til at lave en film i spillefilmslængde, hvor de arbejdede sammen, men da direktøren for Statens Filmcentral var skeptisk overfor kvaliteten af et sådant eksperiment, gik ABCinema-folkene på kompromis og lavede antologi-filmen "Frændeløs".
Omdrejningspunktet i filmen er ungdomsoprøret, som bliver direkte og indirekte behandlet i 6 selvstændige afsnit. Allan de Waal's segment, der indleder filmen, er et nostalgisk portræt af et forladt hippiehus. Derpå følger Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersens nok mest kendte segment med "Den Kvindelige Kristus", hvor deres kvindelige Kristus-figur (spillet af Lene Adler Petersen) korsfæstes ved Roskilde Fjord, blotter sig på Nørrebro, går nøgen gennem børsten, blotter sig på en græsplæne og kommer i Bjørn Nørgaards "kneppemaskiner".
Derpå følger Per Kirkby's segment, der er en slags essay af impressionistiske natur-billeder suppleret af oplæste digte om det primitive liv i skoven. Jørgen Leth bidrager med et kort segment, hvor han interviewer en hippie-pige, inden Vagn Lundbye udfolder sig i en dansk frikadelle parafrase over den klassiske spaghetti western-genre. Og endelig afslutter Peter Louis-Jensen "Frændeløs" med sit anti-filmiske segment "Revolverafsnit af billed- og lydstøj".
"Frændeløs" blev desuden fotograferet af Ole John, og hele filmen varer 66 minutter.

Filmene bliver vist tirsdag d. 18. oktober i lokale 124 på Kasernen (Langelandsgade 139, bygning 1584). Dørene åbner kl. 18.30, og filmen starter kl. 19.00
Der vil desuden være kaffe og kage til 5 kr.

Man kan læse mere om "Systemics #4" på KUNSTHAL AARHUS' hjemmeside:
http://kunsthalaarhus.dk/programme#overlay=programmes/systemics-4-aarhus-rapport-avantgarden-som-netvaerk-eller-det-ultralokales-politik

Arrangører: Mathias Ruthner, Kasper Lauritzen, Klaus Marthinus.
(C) Copyright 2018: Yantra.dk