"Der er nogen der filmer"
hverdagsfilm mellem indtryk og udtryk
m/ Bolette Søs 11. maj 2015

Med moderne digital teknologi er kameraet tættere på vores hverdag end nogensinde før, og muligheden for at tage fotos eller optage film er vævet ind i vores liv som en central del af vores kommunikation og vores måder at udtrykke os selv på.
I "Der er nogen der filmer" sætter KaserneBiografen fokus på to kunstnere, Bolette Søs og Ian Breakwell, som har brugt videoens nærhed til livet i det æstetiske udtryk, og hvordan de i deres videoer bruger sig selv, hverdagen og den kreative refleksion til at gengive og omforme dagbogen til filmisk udtryksform.


PROGRAM
1. Señorita Bolett (januar 2014, Bolette Søs) – 3 min

"Den oplevelse fortæller en helvedes masse om mig selv"
2. Øjeg (februar 2014, Bolette Søs) – 1 min
3. The Walking Man (1975-1978, Ian Breakwell) – 5 min
4. Ører falder af (april 2015, Bolette Søs) – 2 min
5. Growth (1984, Ian Breakwell) – 13 min
6. Den niende april totusindogfjorten (april 2014, Bolette Søs) – 2 min

"Jeg kan selv vælge hvad det skal betyde"
7. Fuck nu d/ig (juli 2014, Bolette Søs) – 2 min
8. Kastanjekunst (november 2014, Bolette Søs) – 1 min
9. Untitled (15. april 1974 og 15. maj 1978, Ian Breakwell) – 3 min
10. Der er nogen der graver (august 2014, Bolette Søs) – 2 min
11. Lean on the Big Hand (maj 1984, Ian Breakwell) – 8 min
12. Den dag Kristian forsvandt og Nanna gik ud og vaskede op (marts 2014, Bolette Søs) – 2 min
13. Søsser (marts 2015, Bolette Søs) – 2 min


PROGRAMBESKRIVELSE
Bolette Søs (1988) har siden 2014 lavet korte videoer indenfor den selvudnævnte genre hverdagsessays, hvor hun kombinerer dagbogsformatet med både humoristisk og lyrisk refleksion. De små film tager alle udgangspunkt i hverdagen som materiale, men går samtidig på tværs af mange stemninger og forskellige lege med selviscenesættelse.
Hendes hverdagsessays spænder fra enkle tableauer ("Øjeg" og "Kastanjekunst") over surreale og lyriske stemningsstykker ("Ører falder af", "Den dag Kristian forsvandt og Nanna gik ud og vaskede op" og "Den niende april totusindogfjorten") til mere udfoldede øjebliks-prismer ("Fuck nu d/ig", "Der er nogen der graver" og "Søsser").
Programmet introduceres desuden af hendes selvportræt, "Señorita Bolett", produceret som en eksamen på Granada Universitet, hvor hun reflekterer over sin rolle som dansker/spanier – en video, der her også fungerer som en indføring til hendes stil og univers.

Den britiske kunstner Ian Breakwell (1943-2005) producerede og medvirkede i 1984 en TV-serie med korte filmatiseringer af hans personlige dagbog, som blev vist på Channel 4 under titlen "Ian Breakwell's Continuous Diary". De korte film inddrager Breakwell's højt-læsninger fra dagbogen, rekonstruktioner, fotografier og efter-refleksioner. Tematisk kommer hans film vidt omkring fra hverdagens uforklarlige og mystiske hændelser ("The Walking Man" og "Untitled"), barndomsminder ("Growth") og endelig indtager han også en profetisk position, da han i en af filmene kommenterer på 80'ernes sundheds-dyrkelse og TV-kultur – i vendinger, der heller ikke ligger fjernt fra vor tid ("Lean on the Big Hand").

Programmet fletter disse to film-værker ind i hinanden for gensidigt at udforske, hvordan to forskellige personligheder, samfund og tider har tolket video-dagbogens format. Men programmet udfolder også, hvordan tilgangen til dagbogen også er et spørgsmål om hverdags-iscenesættelser, hvor filmkunstneren kan forholde sig til virkeligheden på forskellig vis.
I første del, "Den oplevelse fortæller en helvedes masse om mig selv", fokuseres på hverdagen som noget der "sker med en", og som kunstneren prøver at gengive ud fra hvordan fx det hverdagslige, udramatiske øjeblik kan resonere med noget dybere i tilværelsen.
Anden del, "Jeg kan selv vælge hvad det skal betyde", handler om, hvordan kunstneren kan gøre sig til herre over hverdagen, og kan bruge sin kreativitet og refleksion på en måde, så hverdagen bliver en ting, man kan udtrykke sig med.

***

BIOGRAFI
Bolette Søs (1988) har siden 2014 lavet korte videoer indenfor den selvudnævnte genre hverdagsessays, hvor hun kombinerer dagbogsformatet med både humoristisk og lyrisk refleksion.
(C) Copyright 2018: Yantra.dk